Powiat Grodziski

Odbiór zadania - Przebudowa przejść dla pieszych w powiecie grodziskim

Odbiór zadania - Przebudowa przejść dla pieszych w powiecie grodziskim

            W dniu 8 sierpnia 2022r. dokonano odbioru inwestycji pn. Przebudowa przejść dla pieszych w powiecie grodziskim, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

1)      „Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Grąblewo w ciągu  drogi powiatowej nr 3583P w powiecie grodziskim”;

2)      „Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Granowo w ciągu drogi powiatowej nr 3587P w powiecie grodziskim”;

3)      „Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Jabłonna w ciągu drogi powiatowej nr 2755P w powiecie grodziskim”;

4)      „Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Wielichowo w ciągu drogi powiatowej nr 3807P w powiecie grodziskim”.

Realizacja tych zadań dofinansowana została z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Wartość robót budowlanych wyniosła 369.075,52 zł, a kwota dofinansowania uzyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 176.569,20 zł.

Głównym celem realizacji powyższych zadań była poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Efektem realizacji zadań są 4 przebudowane przejścia dla pieszych, które zostały wykonane jako przejścia wyniesione, na których zamontowano oświetlenie przejść oraz oznakowanie aktywne. Na dojściu do przejść dla pieszych wykonane zostały fakturowe oznaczenia nawierzchni tj. pasy prowadzące, pola uwagi, pasy ostrzegawcze.

Inwestycję wykonała firma INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Spółka komandytowo – akcyjna.