Powiat Grodziski
Powróć do: Starostwo

Numery kont bankowych

NUMERY KONT BANKOWYCH
STAROSTWA POWIATOWEGO
Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp.

DOCHODY – 13 9063 0008 0000 0000 0071 0002
(na konto należy wpłacać opłaty z tytułu: opłat komunikacyjnych – prawo jazdy, za koncesje i licencje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, karty wędkarskiej, karty parkingowej, wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania, trwały zarząd, opłaty za dokumenty ODGiK i ZUDP).

OPŁATA SKARBOWA – 58 9063 0008 0000 0011 1100 0001

*******************************************

NUMER KONTA BANKOWEGO POWIATU GRODZISKIEGO
Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp.
75 9063 0008 0000 0000 1456 0001