Powiat Grodziski

LP Portal

MAPA POWIATU GRODZISKIEGO

 

Obsługa mapy: 
♦ kliknięcie na warstwę danych oznaczoną szarym kolorem wyświetla warstwę na mapie, ponowne kliknięcie ją wyłącza.
♦jeśli legenda lub lista warstw przesłaniają widok mapy można je ukryć poprzez naciśnięcie przycisku Legenda/Warstwy.
♦kliknięcie przycisku z numerem drogi w liście Legenda i podświetla wybraną drogę oraz rozwija metrykę z dodatkowymi danymi o drodze.