Powiat Grodziski
Powróć do: Oświata

LO Grodzisk Wielkopolski

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Juliusza Słowackiego

ul. 3 Maja 7
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.:  61/44 45 398
fax:  61/44 45 397
kom. 512 379 127

 

e – mail: sekretariat@logw.pl
dyrektor@logw.pl
www.logw.pl

 

DYREKTOR
mgr Jadwiga Łacheta
WICEDYREKTOR
mgr Katarzyna Nowak-Pierszalska

 

HISTORIA SZKOŁY
1878 r. – 1885 r.- powstaje budynek szkoły
28.V.1927 r. – uchwała Rady Miejskiej o powołaniu do życia Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego
04.IX.1927 r.- inauguracja działalności Gimnazjum Koedukacyjnego Nowoklasycznego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. pod kierownictwem W. Godziszewskiego.
1930/31 r. – powołano Hufiec Szkolny Przysposobienia Wojskowego
14.IV.1933 r. – pierwsza matura
04.IV.1945 r.- ponowne, uroczyste otwarcie Miejskiego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego
17.II.1947 r. – pierwszy, powojenny egzamin dojrzałości
01.II.1950 r. – zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania szkoła zostaje przekształcona w Liceum Ogólnokształcące
1970 r. – powstaje Klub Pro Sinfonika
01.IX.1977 r. – rozpoczęło działalność Liceum Zawodowe o profilu rolniczym, (działało do 1985 r.)
24.IX.1977 r.- obchody 50 – lecia szkoły – Zjazd absolwentów i profesorów
1978 r. – wyróżnienie Liceum Medalem im. Komisji Edukacji Narodowej
1980/81 r. – remont generalny budynku głównego
27.04.1985 r. – uroczyste przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez całą społeczność szkolną, absolwentów, rodziców i zakłady pracy
1985 r. – wprowadzenie do programu nauczania trzeciego języka obcego, obok języka francuskiego (nauczanego od początku istnienia szkoły) i języka rosyjskiego pojawił się język niemiecki
1987 r. – obchody 60 – lecia szkoły; odznaczenie szkoły Odznaką Honorową Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego
1991 r. – początek kontaktów międzynarodowych i wymian, w latach 1991 – 2015: Szwecja, Włochy, Dania, Francja, Szwajcaria, Niemcy, Belgia, Czechy, Ukraina, Litwa,
XII.1992 r. – powstaje I pracownia komputerowa
IX.1993 r. – wprowadzenie czwartego języka obcego – angielskiego
1997 r. – obchody 70 – lecia szkoły
1991 r. – 2001 r. – modernizacja sprzętu komputerowego; powstaje centrum multimedialne
2001 r. – Szkolny Klub Pro Sinfonika otrzymuje Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2002 r. – początek współpracy z fundacją Bachalski i organizacja kursów języka angielskiego i języka niemieckiego dla bezrobotnych – prowadzone przez uczniów
2003 r. – początek udziału w programie Inkubator Przedsiębiorczości
2003 r. – XIX Ogólnopolski i VII Międzynarodowy Zlot Liceów im. Juliusza Słowackiego
2003 r. – szkoła otrzymuje tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski”
2005 r. – w szkole odbyła się pierwsza Nowa Matura
VI.2007 r. – organizacja wraz z samorządem gminnym I Półmaratonu Słowaka
2007 r. – Zjazd absolwentów z okazji obchodów 80 – lecia szkoły.
2011 r. – 2014 udział w projektach e – Szkoła Wielkopolska – TWÓRCZY UCZEŃ,
e – Szkoła – MOJA WIELKOPOLSKA, „KOLEGIUM ŚNIADECKICH”, „Fizyka jest ciekawa”
2010 r. – projekt pt. „Sus domesticus, czyli grodziscy licealiści odkrywają świnię domową zdobył I miejsce w projekcie e -Szkoła Wielkopolska – TWÓRCZY UCZEŃ,
2011 r. – Szkolny Klub Pro Sinfonika po raz drugi zdobywa Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2012 r.- I Majówka ze Słowakiem
2012 r. – XXVIII Zlotu Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego
2014 r. – wszystkie sale w szkole wyposażone w tablice interaktywne lub rzutniki multimedialne

 

Szkoła w liczbach (do 2015 r.):
– szkołą kierowało: 16 dyrektorów wspieranych przez 6 wicedyrektorów
– w szkole uczyło: ok. 320 nauczycieli
– pracowało ok. 45 pracowników administracji i obsługi
– szkołę ukończyło do 2015r. ok. 5 000 absolwentów
Za szczególne osiągnięcia wyróżniono:
– 38 absolwentów tytułem „Absolwent Roku”
– 42 absolwentów tytułem „Absolwent Rozsławiający Imię Szkoły”
– 39 uczniów tytułem „Uczeń Roku”
– 80 uczniów tytułem „Uczeń Rozsławiający Imię Szkoły”
– 33 razy przyznano tytuł „Klasa Roku” – tytuł zdobywało 26 klas
– 17 klas uzyskało tytuł „Klasa na bis”
W latach 2012 – 2015 zdawalność egzaminu maturalnego waha się od 98 do 100%, nasi absolwenci studiują na prestiżowych uczelniach.
Od 01.09.2002 r. rozpoczęło funkcjonowanie trzyletnie liceum ogólnokształcące. Uczniowie realizują od dwóch do czterech przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

 

JĘZYKI OBCE
– język angielski
– język niemiecki
– język rosyjski (przedmiot dodatkowy)
– język łaciński i kultura antyczna (przedmiot dodatkowy)

 

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Szkoła posiada kontakty oraz prowadziła lub prowadzi wymiany ze szkołami i samorządami w: Danii, Francji, Szwajcarii, Niemczech, Belgii, Ukrainie, Litwie. Jako członek Stowarzyszenia Szkół im. Juliusza Słowackiego współpracujemy ze szkołami w Republice Czeskiej oraz na Ukrainie.

 

UDZIAŁ W KONKURSACH
Informacje na ten temat są uaktualniane co miesiąc na stronie internetowej szkoły – www.logw.pl

 

NIEKTÓRE IMPREZY I PRZEDSIĘWZIĘCIA ORGANIZOWANE CYKLICZNIE PRZEZ SZKOŁĘ

 

Niektóre imprezy organizowane cyklicznie:
– uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów do społeczności szkolnej,
– obchody Światowego Dnia Muzyki,
– obchody Narodowego Święta Niepodległości,
– „Połowinki” dla klas drugich
– „Mikołajki” i spotkanie opłatkowe,
– udział w Finale WOŚP,
– „Studniówka”
– Dzień Babci i Dziadka
– „Walentynki”
– Powitanie Wiosny,
– Konkursy dla gimnazjalistów: historyczno-literacki i matematyczny, językowy, wiedzy o powiecie grodziskim
– Turniej Pro Sinfoniki,
– „Lekcja ze Sztandarem” dla klas pierwszych,
– Dzień Patrona Szkoły,
– rajd turystyczny (pieszy lub rowerowy),
– Uroczystość Pożegnania Absolwentów,
– Majówka ze Słowakiem
– Dzień Sportu Szkolnego,
– „Półmaraton Słowaka”
– Drzwi otwarte” i lekcje otwarte dla gimnazjalistów

 

Niektóre imprezy, w których biorą udział uczniowie szkoły:
– Zloty i Rajdy Szkół im. Juliusza Słowackiego,
– Udział w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych różnych szczebli,
– Imprezy turystyczno – wypoczynkowe,
– Turystyka międzynarodowa (udział młodzieży i pracowników)
– Przedsięwzięcia Szkolnego Koła PCK promujące wychowanie prozdrowotne
– Koncerty i turnieje Pro Sinfoniki
– udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

 

DZIAŁALNOŚĆ POZALEKCYJNA
W szkole odbywają się dodatkowe zajęcia z języka rosyjskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, rysunku technicznego oraz zajęcia sportowe.
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są z większości przedmiotów w formie zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności niezbędne do egzaminu maturalnego. W szkole działają: Klub Pro Sinfonika, Klub Eurosłowak, Klub Ekosłowak, szkolne koło PCK.