Powiat Grodziski

Konsultacje społeczne

 

OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

„Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

 

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Grodziskiego.

 

Przedmiot konsultacji:

„Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

 

Konsultacje trwają od 25 września do 6 października 2023 roku.

 

Treść projektu programu można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego oraz jest on dostępny bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego
w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1a.

 

Forma konsultacji:

Wnioski i uwagi do projektu programu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2023 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, przesyłać drogą listowną na adres Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 1, 62 - 065 Grodzisk Wlkp. (decyduje data wpływu do urzędu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@pgw.pl.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Katarzyna Sielecka - inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, tel. 61 44 52 562, adres e – mail: promocja@pgw.pl.

 

 

Starosta Grodziski

/-/ Mariusz Zgaiński

 

 

Załączniki:

 

Uchwała Zarządu Powiatu - pobierz
Projekt Programu - pobierz
Formularz opinii/uwag - pobierz 

 


OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

„Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Grodziskiego.

Przedmiot konsultacji:

„Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Konsultacje trwają od 17 października do 28 października 2022 roku.

Treść projektu programu można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego oraz jest on dostępny bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1a.

Forma konsultacji:

Wnioski i uwagi do projektu programu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2022 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, przesyłać drogą listowną na adres Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 1, 62 - 065 Grodzisk Wlkp. (decyduje data wpływu do urzędu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@pgw.pl.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Katarzyna Sielecka - inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, tel. 61 44 52 562, adres e – mail: promocja@pgw.pl.

 

Starosta Grodziski

 /-/ Mariusz Zgaiński

 

Załączniki:

  1. Uchwała Zarządu Powiatu - pobierz
  2. Projekt Programu - pobierz
  3. Formularz opinii/uwag - pobierz
 

 

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

Protokół