Powiat Grodziski

Fundusz Dróg Samorządowych

 

 

  

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. od granicy Gminy Grodzisk Wlkp. do miejscowości Gnin włącznie – etap III”

Powiat  Grodziski realizował będzie inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. od granicy Gminy Grodzisk Wlkp. do miejscowości Gnin włącznie – etap III”, która otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego jakim jest Fundusz Dróg Samorządowych. Wartość całej inwestycji wynosi 13 225 771,16 zł, a kwota dofinansowania uzyskana z Funduszu Dróg Samorządowych to 10 580 616,92 zł.

Głównym celem realizacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3579P jest poprawa stanu bezpieczeństwa poruszania się wszystkich uczestników ruchu, zarówno kierowców, a szczególnie pieszych i rowerzystów. Z drugiej strony przebudowany odcinek drogi zwiększy dostępność komunikacyjną centrum życia społeczno-gospodarczo-kulturalno-edukacyjnego jakim jest miasto Grodzisk Wlkp. dla mieszkańców całego Powiatu Grodziskiego.

Efektem realizacji projektu będzie m.in. przebudowa drogi powiatowej nr 3579P na odcinku
3,727 km, w tym budowa chodnika w sumie o długości 1,959 km, budowa drogi rowerowej o długości 1,496 km, budowa drogi pieszo – rowerowej  o długości 1,473 km, kolektora kanalizacji deszczowej na długości 1 km. W ramach inwestycji zrealizowane zostaną również następujące rozwiązania specjalne: budowa oświetlenia przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerów –szt. 3; budowa wyniesionego przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerów – szt. 1; budowa wyspy dzielącej na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy na wjeździe do miejscowości; budowę oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów- szt. 3.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granic powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku od granicy powiatu do granicy z Gminą Wielichowo”

Powiat Grodziski realizował będzie inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granic powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku od granicy powiatu do granicy z Gminą Wielichowo” która otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego jakim jest Fundusz Dróg Samorządowych. Wartość całej inwestycji wynosi 8 423 820,15 zł, a kwota dofinansowania uzyskana z Funduszu Dróg Samorządowych to 6 739 056,12 zł.

Głównym celem realizacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3807P jest poprawa stanu bezpieczeństwa poruszania się wszystkich uczestników ruchu, zarówno kierowców, a szczególnie pieszych. Z drugiej strony przebudowany odcinek drogi zwiększy dostępność komunikacyjną centrum życia społeczno-gospodarczo-kulturalno-edukacyjnego jakim jest miasto Wielichowo dla mieszkańców tego rejonu powiatu.

Efektem realizacji projektu będzie m.in. przebudowa drogi powiatowej nr3807P na odcinku 3,221 km, w tym budowa chodnika w sumie o długości 0,604 km. W ramach inwestycji zrealizowane zostaną również następujące rozwiązania specjalne: budowa oświetlenia przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerów – szt. 1; budowa wyniesionego przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerów – szt. 1; budowę oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów- szt. 1.