Powiat Grodziski

Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji

Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania „Remont drogi powiatowej nr 2459P Piekary – Bielawy – Granowo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 do końca miejscowości Separowo”

            W dniu 16 listopada 2023r. w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp. nastąpiło podpisanie umowy na roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2459P Piekary – Bielawy – Granowo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 do końca miejscowości Separowo”. 

            Wykonawcą inwestycji będzie firma INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o., wartość kontraktu na roboty wynosi 5.854.980,72 zł. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na sierpień 2024r.

            Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawować będzie Pani Barbara Kosmacz z firmy VIA 2008, z którą również w dniu dzisiejszym podpisano umowę.

Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.