Powiat Grodziski

Podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 9 października 2023r. w Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, Wicestarosta Sławomir Górny oraz Skarbnik Powiatu Jolanta Morkowska podpisali z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim umowę na dofinansowanie projektu  pn. „Remont drogi powiatowej nr 2459P Piekary – Bielawy – Granowo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 do końca miejscowości Separowo” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Na powyższy projekt Powiat Grodziski uzyskał dofinansowanie w wysokości 3.515.387,77 zł.

Realizacja zadnia planowana jest na lata 2024 -2025.