Powiat Grodziski

Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji

W czwartek, 3 sierpnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim nastąpiło podpisanie umowy na roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Buk-Woźniki – Kotowo – etap II i Remont drogi powiatowej Buk-Woźniki – Kotowo– odcinek G-F”.


Wykonawcą inwestycji będzie firma INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Wartość kontraktu na roboty wynosi 12.403.365,05 zł.


Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na lipiec 2024 roku.


Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawować będzie Pani Barbara Kosmacz z firmy VIA 2008, z którą również w dniu dzisiejszym podpisano umowę.


Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.