Powiat Grodziski

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W dniu 29 czerwca 2023r. w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp. nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki – Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – etap II i Remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki – Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – odcinek G-F” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Na powyższy projekt Powiat Grodziski uzyskał dofinansowanie w wysokości 8.821.099,23 zł.

Po wyłonieniu wykonawcy zadania rozpoczną się roboty budowlane związane z realizacją ww. inwestycji.