Powiat Grodziski

Odbiór końcowy

Odbiór zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy”

W dniu 19 maja 2023r. dokonano końcowego odbioru inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy”. 

W ramach zadania dokonano przebudowy drogi na długości 1,267 km; wzmocniono drogę siatką stalową i wykonano nową nawierzchnię; wybudowano chodnik; zrealizowano odwodnienie; wykonano wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem przejścia i oznakowaniem aktywnym na przejściu; zrealizowano radary z tablicą zmiennej treści informujące o prędkości pojazdu.

Prace budowlane wykonał Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Jan Nowak z Grodziska Wielkopolskiego.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniła Pani Barbara Kosmacz z VIA2008 Pracownia Projektów Drogowych z Granowa.

Wartość zrealizowanych robót budowlanych wyniosła 4.902.582,49 zł, a koszt nadzoru inwestorskiego 15.000,00 zł.

Środki na sfinansowanie zadania pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, budżetu Powiatu Grodziskiego oraz budżetu Gminy Wielichowo. 

Wartość całości zadania to 4.917.582,49 zł, z czego:

‣ Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.930.771,09 zł

‣ Środki Powiatu Grodziskiego: 993.405,70 zł

‣ Wsparcie finansowe Gminy Wielichowo: 993.405,70 zł