Powiat Grodziski

Podpisanie umowy na dofinansowanie drogi w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W dniu 23 września 2022r. Powiat Grodziski podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na powyższy projekt Powiat Grodziski uzyskał dofinansowanie w wysokości 3.177.977,07 zł.

Po wyłonieniu wykonawcy zadania na powyższym odcinku drogi rozpoczną się roboty budowlane związane z jego przebudową.