Powiat Grodziski
Powróć do: Rada Powiatu

Skład osobowy

SKŁAD OSOBOWY RADY POWIATU GRODZISKIEGO VI KADENCJI

 

Sebastian Skrzypczak - Przewodniczący Rady

Danuta Nijaka -  Wiceprzewodnicząca Rady

Piotr Stasiłowicz - Wiceprzewodniczący Rady

Balcerek Ryszard

Breś Kazimierz

Górny Sławomir

Grochowy Jan

Jaśkowiak Dorota

Kalemba- Borowczak Magdalena

Kandulski Piotr

Kłak Katarzyna

Kowalonek Józef

Lenart Stanisław

Mądry Mirosław

Minkowski Adam

Marciniak Stanisław

Zgaiński Mariusz