Powiat Grodziski

Roboty na drodze powiatowej nr 3807P (październik 2020r.)

Wykonywane są prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granic powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku od granicy powiatu do granicy z Gminą Wielichowo”. Obecnie trwają prace przy wymianie przepustów i ścianek czołowych. Kontynuowane są prace kanalizacyjne i brukarskie w miejscowości Tarnowa.