Powiat Grodziski

Roboty na drodze powiatowej nr 3579P (październik 2020r.)

Trwają roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. od granicy Gminy Grodzisk Wlkp. do miejscowości Gnin włącznie – etap III”. W chwili obecnej kontynuowane są z prace związane z kanalizacją deszczową i przepustami; w miejscowościach Gnin i Kobylniki realizowane są roboty brukarskie; trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Kobylniki i Gnin.