Powiat Grodziski

Roboty budowlane na drodze powiatowej nr 3807P

Wykonywane są prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granic powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku od granicy powiatu do granicy z Gminą Wielichowo”. Ułożono siatkę stalową wzmacniającą słabonośne podłoże wraz z warstwą masy mineralno – asfaltowej na zimno i ułożono warstwę wiążącą na odcinku od granicy Gminy Wielichowo do miejscowości Tarnowa.