Powiat Grodziski

Roboty budowlane na drodze powiatowej nr 3579P

Trwają prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. od granicy Gminy Grodzisk Wlkp. do miejscowości Gnin włącznie – etap III”. W chwili obecnej wykonywane są roboty ziemne; rozpoczęto wymianę nienośnych konstrukcji jezdni oraz poszerzenia; trwają prace związane z kanalizacją deszczową i przepustami; w miejscowości Gnin realizowane są roboty brukarskie.