Powiat Grodziski

Roboty budowlane na drodze powiatowej nr 3579P (28 października 2020r.)

Trwają roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. od granicy Gminy Grodzisk Wlkp. do miejscowości Gnin włącznie – etap III”. Położono siatkę wzmacniającą na odcinku pomiędzy miejscowościami Kobylniki i Gnina. Trwają prace na poszerzeniach w miejscowości Gnin. Kontynuowane są z prace brukarskie w miejscowościach Gnin i Kobylniki oraz prace związane z budową ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Kobylniki i Gnin.