Powiat Grodziski

Prace budowlane na drogach powiatowych

Trwają już prace związane z realizacją inwestycji dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. od granicy Gminy Grodzisk Wlkp. do miejscowości Gnin włącznie – etap III” oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granic powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku od granicy powiatu do granicy z Gminą Wielichowo”.

Na drodze 3579P trwa wytyczanie trasy  oraz odhumusowanie terenu pod przebieg ścieżki rowerowej; realizowane jest też odmulanie i czyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscowości Gnin.

Na drodze nr 3807P trwają prace pomiarowe i wytyczanie trasy.