Powiat Grodziski

Prace budowlane na drodze powiatowej nr 3807P

Trwają roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granic powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku od granicy powiatu do granicy z Gminą Wielichowo”. W chwili obecnej trwają prace przy wymianie przepustów i ścianek czołowych; dokonano sfrezowania części jezdni i wykonywane są prace przy poszerzeniu i wymianie nienośnych fragmentów jezdni. Rozpoczęto układanie siatki stalowej wzmacniającej słabonośne podłoże na odcinku od granicy Gminy Wielichowo do miejscowości Tarnowa.