Powiat Grodziski

Prace budowlane na drodze powiatowej nr 3807P (28 października 2020r.)

Wykonywane są prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granic powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku od granicy powiatu do granicy z Gminą Wielichowo”. Położona została warstwa ścieralna nawierzchni na odcinku pomiędzy miejscowościami Prochy i Tarnowa oraz pomiędzy Tarnową a granicą powiatu. Trwają prace na poszerzeniach, kanalizacyjne i brukarskie w miejscowości Tarnowa.