Powiat Grodziski

Prace budowlane na drodze powiatowej nr 3579P

Trwają roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. od granicy Gminy Grodzisk Wlkp. do miejscowości Gnin włącznie – etap III”. W chwili obecnej wykonywane są roboty ziemne; trwają prace związane z kanalizacją deszczową i przepustami; w miejscowości Gnin realizowane sa roboty rozbiórkowe i brukarskie.