Powiat Grodziski

Podpisanie umowy na realizację inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu 25 czerwca 2020 roku, w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim podpisano umowy na realizację dwóch inwestycji drogowych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, tj.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. od granicy Gminy Grodzisk Wlkp. do miejscowości Gnin włącznie-etap III” oraz

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granic powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku od granicy powiatu do granicy z Gminą Wielichowo”

Wykonawcą obu inwestycji będzie Konsorcjum firm: INFRAKOM Chwalim Sp. z o.o., Sp.k. i INFRAKOM Kościan Sp. z o.o., Sp.k.