Powiat Grodziski

Podpisanie umowy na dofinansowanie dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu 19 czerwca 2020r., w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim miało miejsce podpisanie dwóch umów na dofinansowanie projektów drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, Wicestarosta Grodziski Sławomir Górny oraz Skarbnik Powiatu Ewa Smoczyńska złożyli swoje podpisy pod umowami na dofinansowanie projektów pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. – etap III” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P Wielichowo – Wolsztyn na odcinku od granicy Powiatu Wolsztyńskiego do granicy z Gminą Wielichowo”. W podpisaniu umowy uczestniczyła również Pani Danuta Nijaka Radna Powiatu Grodziskiego, Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Na powyższe projekty Powiat Grodziski uzyskał 17.319.637,04 zł dofinansowania.

Wkrótce na powyższych odcinkach dróg rozpoczną się roboty budowlane związane z ich przebudową.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. od granicy Gminy Grodzisk Wlkp. do miejscowości Gnin włącznie – etap III”

Powiat  Grodziski realizował będzie inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. od granicy Gminy Grodzisk Wlkp. do miejscowości Gnin włącznie – etap III”, która otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego jakim jest Fundusz Dróg Samorządowych. Wartość całej inwestycji wynosi 13 225 771,16 zł, a kwota dofinansowania uzyskana z Funduszu Dróg Samorządowych to 10 580 616,92 zł.

Głównym celem realizacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3579P jest poprawa stanu bezpieczeństwa poruszania się wszystkich uczestników ruchu, zarówno kierowców, a szczególnie pieszych i rowerzystów. Z drugiej strony przebudowany odcinek drogi zwiększy dostępność komunikacyjną centrum życia społeczno-gospodarczo-kulturalno-edukacyjnego jakim jest miasto Grodzisk Wlkp. dla mieszkańców całego Powiatu Grodziskiego.

Efektem realizacji projektu będzie m.in. przebudowa drogi powiatowej nr 3579P na odcinku
3,727 km, w tym budowa chodnika w sumie o długości 1,959 km, budowa drogi rowerowej o długości 1,496 km, budowa drogi pieszo – rowerowej  o długości 1,473 km, kolektora kanalizacji deszczowej na długości 1 km. W ramach inwestycji zrealizowane zostaną również następujące rozwiązania specjalne: budowa oświetlenia przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerów –szt. 3; budowa wyniesionego przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerów – szt. 1; budowa wyspy dzielącej na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy na wjeździe do miejscowości; budowę oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów- szt. 3.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granic powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku od granicy powiatu do granicy z Gminą Wielichowo”

Powiat Grodziski realizował będzie inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granic powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku od granicy powiatu do granicy z Gminą Wielichowo” która otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego jakim jest Fundusz Dróg Samorządowych. Wartość całej inwestycji wynosi 8 423 820,15 zł, a kwota dofinansowania uzyskana z Funduszu Dróg Samorządowych to 6 739 056,12 zł.

Głównym celem realizacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3807P jest poprawa stanu bezpieczeństwa poruszania się wszystkich uczestników ruchu, zarówno kierowców, a szczególnie pieszych. Z drugiej strony przebudowany odcinek drogi zwiększy dostępność komunikacyjną centrum życia społeczno-gospodarczo-kulturalno-edukacyjnego jakim jest miasto Wielichowo dla mieszkańców tego rejonu powiatu.

Efektem realizacji projektu będzie m.in. przebudowa drogi powiatowej nr3807P na odcinku 3,221 km, w tym budowa chodnika w sumie o długości 0,604 km. W ramach inwestycji zrealizowane zostaną również następujące rozwiązania specjalne: budowa oświetlenia przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerów – szt. 1; budowa wyniesionego przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerów – szt. 1; budowę oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów- szt. 1.