Powiat Grodziski

Odbiory inwestycji drogowych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych

W miesiącu grudniu 2020r. odbyły się odbiory inwestycji drogowych na drogach powiatowych dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pierwsze z zadań to „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granic powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku od granicy powiatu do granicy z Gminą Wielichowo”. W ramach zadania przebudowano drogę na długości 3,221 km wyposażając ją w nową jezdnię wzmocnioną siatką stalową, nowe chodniki, zrealizowano wyniesione przejście dla pieszych, które oświetlono oraz zamontowano na nim oznakowanie aktywne.

Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm: INFRAKOM Chwalim Sp. z o.o. Sp.k. i INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k.

Wartość robót budowlanych wyniosła 5.776.745,97 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (4.621.369,77 zł). Pozostałą część kosztów poniosły wspólnie po połowie Powiat Grodziski i Gmina Rakoniewice (po 577.674,60 zł każda z jednostek).

Drugie z zadań to „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. od granicy Gminy Grodzisk Wlkp. do miejscowości Gnin włącznie – etap III”. W ramach inwestycji przebudowano drogę na długości 3,727 km wyposażając ją w nową wzmocnioną  jezdnię, chodniki; drogę rowerową oraz drogę pieszo – rowerową, oświetlenie przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerów – szt. 3, wyniesione przejście dla pieszych w miejscowości Gnin, wyspę dzielącą na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy na wjeździe do miejscowości Kobylniki, oznakowanie aktywne na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów- szt. 3.

Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm: INFRAKOM Chwalim Sp. z o.o. Sp.k. i INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k.

Wartość robót budowlanych wyniosła 11.555.632,68 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (9.244.506,14 zł). Pozostałą część kosztów poniosły: Powiat Grodziski (1.155.563,27 zł), Gmina Rakoniewice (837.783,37 zł) i Gmina Grodzisk Wielkopolski (317.779,90zł).

Inspektorem nadzoru na obu inwestycjach była pani Barbara Kosmacz „VIA 2008” Pracownia Projektów Drogowych.