Powiat Grodziski

OTWARCIE EKOPRACOWNI W GRODZISKIM SŁOWAKU

Ocena 0/5

W środę, 25 października 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie ekopracowni w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim. Otwarcia dokonali Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Sebastian Skrzypczak, Wicestarosta Grodziski Sławomir Górny, Sekretarz Powiatu Grodziskiego Tomasz Dolata, Naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska Natalia Chorąziak oraz Dyrektor szkoły Katarzyna Nowak-Pierszalska i Wicedyrektor Grażyna Skrzypczak.
Powiat Grodziski otrzymał dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody”.
Otrzymane środki zostaną wykorzystane na wyposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne jest do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody przez Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim oraz Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.
Dzięki dotacji możliwe było wyposażenie ekopracowni w monitor interaktywny, laptop, mikroskopy, specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania zajęć w terenie dotyczących m.in. monitorowania różnorodności i liczebności bezkręgowców oraz zestawy narzędzi do preparatyki, preparaty mikroskopowe oraz książki.
Pozyskany sprzęt i pomoce dydaktyczne sprawią, że zajęcia prowadzone z ich wykorzystaniem będą bardziej atrakcyjne dla młodzieży, co przełoży się na ich maksymalne zaangażowanie podczas lekcji i na rozbudzenie ich ciekawości i kreatywności.
Całkowity planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 48900,00zł z czego WFOŚiGW w Poznaniu przyznał dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 39120,00 zł.

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności