ZREALIZOWANY PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

wersja do druku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., jako realizator programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie informuje, że edycja 2013 została zakończona. Program realizowany był od sierpnia do grudnia br. Przez 16 tygodni uczestnicy Programu brali udział w spotkaniach grupowych, jak również korzystali z indywidualnego poradnictwa specjalistycznego. Program prowadzony był metodą autorską przez psychologa i specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizację Programu dofinansował Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Realizatorzy Programu dziękują Ośrodkom Pomocy Społecznej funkcjonującym na terenie Powiatu Grodziskiego oraz Zespołowi Kuratorskiej Służby Sądowej za pomoc i wsparcie w zakresie naboru uczestników do Programu i monitoringu jego realizacji.

MATERIAŁ: PCPR Grodzisk Wielkopolski

w górę