ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO

wersja do druku
Jedną ze zmian, której domagali się kierowcy i najbardziej jej oczekiwali, jest zmiana maksymalnych prędkości jazdy, z którą mogą poruszać się kierujący samochodami osobowymi, motocyklami oraz innymi pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na autostradach i drogach ekspresowych dwujezdniowych. Limity te zwiększono o 10 km/h. Pragę w tym miejscu przypomnieć Państwu dopuszczalne prędkości jazdy obowiązujące od 31.12.2010 roku na drogach naszego kraju:
• pojazdy lub zespoły pojazdów:
– strefa zamieszkania – 20 km/h,
– obszar zabudowany:
w godz. 05:00 – 23:00 – 50 km/h,
w godz. 23:00 – 05:00 – 60 km/h,
• samochody osobowe, motocykle i samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony:
– autostrada – 140 km/h, (zmiana – było 130 km/h),
– droga ekspresowa dwujezdniowa – 120 km/h, (zmiana – było110 km/h),
– droga ekspresowa jednojezdniowa oraz droga dwujezdniowa co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h,
– na pozostałych drogach – 90 km/h.
Pozostałe maksymalne prędkości jazdy, dla innych pojazdów i zespołów pojazdów nie ulegają zmianie.
Powyższe zmiany, podnoszące dopuszczalną prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej są odpowiedzią na oczekiwania wyrażane przez środowiska kierowców, a także spowodowane zostały między innymi zapewnieniami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że stan techniczny tych dróg pozwala na bezpieczne poruszanie się nimi z większą prędkością, bez wpływu na komfort i przede wszystkim bezpieczeństwo jazdy.
Pamiętajmy jednak, że podstawowym wyznacznikiem prędkości, z jaką będziemy podróżować po drogach, nie są wcale limity wyznaczone przepisami, lecz rozwaga i rozsądek kierującego, który musi dostosować prędkość jazdy przede wszystkim do panujących warunków na drodze. Uwzględniać przy tym musi warunki atmosferyczne, natężenie ruchu, stan nawierzchni drogi, rzeźbę terenu, stan techniczny pojazdu, wielkość i rodzaj przewożonego ładunku, a także wiele innych czynników, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo, także podczas hamowania. Obowiązkiem kierującego jest jazda z prędkością  nieutrudniającą jazdy innym kierującym oraz niepowodującą zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, z zachowaniem odstępu niezbędnego do uniknięcia zdarzenia, w razie potrzeby hamowania lub zatrzymania pojazdu.
Warto pamiętać, że żaden, nawet najbardziej zaawansowany technologicznie samochód nie zatrzyma się w miejscu. Samochód jadący z prędkością 50 km/h, w ciągu tylko 1 sekundy przejeżdża aż 14 metrów, to czas i odległość potrzebna, aby kierujący pojazdem zareagował na zauważoną przeszkodę w postaci np. pieszego. W tym czasie z pojazdem nic się nie dzieje – kierujący nie zdąży nawet nacisnąć hamulec. Całkowita droga zatrzymania samochodu osobowego na suchej nawierzchni jezdni wynosi orientacyjnie około 26 metrów. Na nawierzchni mokrej – to ponad 30 metrów, a na śliskiej, np. podczas ulewnego deszczu – to aż 46 metrów. Samochód jadący z prędkością 90 km/h, w ciągu 1 sekundy przejeżdża aż 25 metrów. Całkowita droga zatrzymania samochodu osobowego,
jadącego z prędkością 90 km/h na suchej nawierzchni jezdni to ponad 70 metrów; na nawierzchni mokrej – to blisko 90 metrów, a na śliskiej, np. podczas ulewnego deszczu – to aż 140 metrów. Pamiętajmy o tym decydując się na dociśnięcie pedału gazu.
Bardzo istotną i korzystną zmianą zarówno dla kierujących, jak i służb, nakładających kary w postępowaniu mandatowym, jest wydłużenie czasu, w którym za wykroczenie zarejestrowane urządzeniami technicznymi, np. przy użyciu fotoradaru, możliwe jest nałożenie grzywny w postaci mandatu karnego. Ustawodawca okres ten wydłużył z 30 do 180 dni.
Materiał przygotował: T. Górny (KPP Grodzisk Wlkp.)
w górę