ZMIANA NA STANOWISKU

wersja do druku

W trakcie wtorkowego posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego, członkowie Zarządu oraz jego przewodniczący starosta Stanisław Hadka i wiceprzewodniczący Grażyna Willmann, złożyli na ręce dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Ryszarda Nowaczyka’ serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę.

Z dniem 1 stycznia 2009 roku stanowisko dyrektora PZD zajmować będzie Włodzimierz Ciesielczak, długoletni pracownik PZD i dotychczasowy zastępca.
Starosta składając adres na ręce Ryszarda Nowaczyka podziękował „za przykładne wywiązywanie się z obowiązków, w szczególności za realizację podejmowanych przez Radę i Zarząd Powiatu uchwał w zakresie utrzymania, remontów, budowy dróg i chodników” oraz życzył samych satysfakcji w dalszej karierze zawodowej i życiu osobistym.

Miesiąc wcześniej, 28 listopada 2008 roku, w związku z przejściem na emeryturę i zakończeniem pracy zawodowej jako geodeta powiatowy, pożegnano długoletniego pracownika grodziskiego starostwa Andrzeja Murawskiego. Życzenia w imieniu starosty złożyła wicestarosta grodziski Grażyna Willmann w towarzystwie sekretarza Tomasza Dolaty oraz skarbnik Ewy Smoczyńskiej.
Od 1 grudnia 2008 roku stanowisko pełniącego obowiązki geodety oraz kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej objął Krzysztof Nowak.


w górę