ZŁOŻONO PROJEKT W RAMACH KONKURSU PL 13 OGRANICZANIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU

wersja do druku

Złożono projekt w ramach konkursu PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz budżetu państwa.

Informujemy, iż w dniu 28 maja 2014 r. wysłany został do Ministerstwa Zdrowia projekt pt. „Zapobieganie chorobom nowotworowym przewodu pokarmowego wśród mieszkańców Powiatu Grodziskiego”, który powstał w wyniku prac zespołów złożonych
z lekarzy, pracowników samorządowych oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Potrzeba realizacji projektu wynika z przeprowadzonej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny analizy dotyczącej standaryzowanych wskaźników umieralności w okresie lat 2009 – 2011. W związku ze wzrostem liczby zgonów w Powiecie Grodziskim na nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego o zajęciu się tym obszarem problemowym.
Na podstawie danych statystycznych i klinicznych grupą docelową badań profilaktycznych w projekcie będą osoby w wieku 50 – 65 lat oraz 40 – 65 lat, u których w rodzinie (rodzice, rodzeństwo dzieci) występowały nowotwory przewodu pokarmowego. Badanie powinno dotyczyć zarówno kobiet jak i mężczyzn. Ze względu na brak jednoznacznych czynników przyczynowych wywołujących choroby nowotworowe przewodu pokarmowego, oraz brak charakterystycznych objawów w okresie początkowym, a także udowodnionego kilkuletniego procesu rozwoju nowotworu (bezobjawowo) ustalono zakwalifikowanie do badań początkowo grupę 5 tyś osób, która na podstawie wypełnionej przy pomocy personelu medycznego ankiety zostanie zakwalifikowana do następnego etapu tj. badania lekarskiego u lekarza specjalisty, który może zlecić następujące badania per rektum, badania laboratoryjne (morfologia, poziom żelaza, poziom glukozy, OB., CRP, badanie kału na krew utajoną) – ok. 3000 badań; badanie USG brzucha – 1500 badań;
a docelowo gastroskopii lub kolonoskopii – ok. 1500 badań.
Natomiast z zakresu promocji zdrowia zrealizowane zostaną:
– szkolenia/warsztaty – 25, dla ok. 650 osób (w różnych miejscowościach Powiatu Grodziskiego);
– piknik promujący zdrowy styl życia dla ok. 300 osób
– wieczorek zdrowotny dla ok. 50 osób
Cel projektu stanowią: uporządkowanie, usystematyzowanie i upowszechnienie
w społeczeństwie Powiatu Grodziskiego wiedzy o czynnikach, stylu życia, które mają związek przyczynowy z zachorowaniami na nowotwory.
Cel ogólny projektu to poprawa wyników leczenia raka przewodu pokarmowego, czyli przedłużenie czasu przeżycia pacjentów oraz zmniejszenie umieralności z tego powodu.
Cel szczegółowy: zwiększenie wykrywalności raka przewodu pokarmowego we wczesnych jego stadiach zaawansowania, tak zwanych stanów przedrakowych:
Projekt wskaże, iż zmieniając styl życia możemy w istotnym stopniu obniżyć ryzyko wystąpienia raka przewodu pokarmowego.

w górę