ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

wersja do druku

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanymi takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Całość prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Grodziskiego  podlega Wydziałowi Inwestycyjno – Gospodarczemu i Dróg, Referat Inwestycji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.

Dyżury będą pełnione w Wydziale Inwestycyjno – Gospodarczym i Dróg, Referat Inwestycji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp., ul. Rakoniewicka 40,
tel. (61) 4446 385. W zależności od warunków pogodowych oraz stanu przejezdności na drogach dyżury będą pełnione w godzinach 400 – 800 oraz 1600 – 2000.

Dla celów należytego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym został wprowadzony następujący podział:

  • drogi powiatowe na terenie Gminy Granowo i Kamieniec;
  • drogi powiatowe na terenie Gminy Wielichowo i Rakoniewice;
  • drogi powiatowe na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski;

Ze względu na ograniczone możliwości sprzętowe i finansowe Powiatu Grodziskiego, plan zimowego utrzymania dróg nie zakłada prowadzenia akcji zimowej w I, II, III i IV standardzie utrzymania co oznacza, że żadna z dróg nie będzie odśnieżana i posypywana w sposób ciągły.

Drogi powiatowe będą utrzymywane w standardach V i VI. Standardy utrzymania dróg – określają warunki jakim powinna odpowiadać nawierzchnia drogi, po wykonaniu prac zimowego utrzymania, oraz określenie terminów wykonania prac po ustaniu opadów i wystąpieniu śliskości zimowej.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Grodziskiego w latach 2019 – 2020 realizowane jest przez:

  1. Ulice powiatowe w mieście Grodzisk Wlkp. oraz droga powiatowa nr 2723P Grodzisk Wlkp. – Opalenica – traktor będący na wyposażeniu  Referatu Inwestycyjnego i Dróg Powiatowych – Pracownicy Wydziału Inwestycyjno – Gospodarczego i Dróg.
  2. Drogi na terenie Gminy Grodzisk Wlkp., Granowo, Kamieniec, Rakoniewice
    i Wielichowo: Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. poprzez swoje działania w sposób maksymalny złagodzi na drogach powiatowych niekorzystne dla użytkowników tych dróg skutki zimy.
Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg powiatowych w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków. Niewskazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego sprzętu odśnieżającego i usuwającego śliskość. Niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości.

w górę