ZAWODY STRZELECKIE Z BRONI MAŁOKALIBROWEJ – KULOWEJ DLA STRAŻAKÓW

wersja do druku

W dniu 26 września 2015 r. o godz. 15.00 na strzelnicy sportowej w miejscowości Zdrój odbyły się zawody strzeleckie z broni małokalibrowej.
Organizatorem zawodów była Komenda PSP w Grodzisku Wielkopolskim przy wsparciu KOR LOK w Grodzisku Wielkopolskim oraz Grodziskiego Klubu Strzeleckiego GRYF, a patronat objął Starosta Grodziski.
Celem zawodów była popularyzacja strzelectwa sportowego wśród strażaków PSP oraz OSP, integracja środowiska strażaków, uatrakcyjnienie sposobu spędzania czasu wolnego.
Broń sportową i amunicję zabezpieczało KOR LOK z Grodziska Wlkp. Udział w zawodach przewidywał jednostki OSP w KSRG z terenu powiatu, zarządy miejsko – gminne/gminne związku OSP, KP PSP z Grodziska Wlkp. oraz inne zespoły zaproszone przez organizatorów, wśród których znalazły się SITP Poznań oraz firma MATBUD.
W zawodach udział brało 15 drużyny po 3 osoby każda. Program zawodów obejmował w konkurencji karabin dowolny 10 strzałów (5 strzałów do jednej tarczy próbnej i 10 strzałów ocenianych do 1 tarczy w łącznym czasie 15 minut), postawa leżąc z wolnej ręki.
Komisja sędziowska powołana została przez Zarząd Klubu Oficerów Rezerwy LOK w Grodzisku Wlkp. Klasyfikacja zawodów została przeprowadzona drużynowo i indywidualnie. W czasie trwania zawodów obowiązywały przepisy zawarte w regulaminie strzelnicy.
Wręczenia pucharów i dyplomów dokonał starosta grodziski oraz komendant powiatowy PSP z Grodziska Wlkp.
Wyniki w kategorii drużynowej:
–    I miejsce KP PSP Grodzisk Wlkp.,
–    II miejsce OSP Grodzisk Wlkp.,
–    III miejsce ZG Kamieniec II,
–    IV miejsce ZG Kamieniec I,
–    V miejsce ZG Granowo.
Wyniki w kategorii indywidualnej:
–    I miejsce – Rzepa Krzysztof,
–    II miejsce – Jankowski Paweł,
–    III miejsce – Skórniak Karol,
–    IV miejsce – Tomiak Piotr,
–    V miejsce – Wiese Krzysztof.
Organizatorom, sponsorom oraz wszystkim osobą zaangażowanym w organizację tej imprezy serdecznie dziękujemy.

MATERIAŁ: KP PSP Grodzisk Wielkopolski

w górę