ZAKOŃCZENIE KOLEJNEGO ETAPU INWESTYCJI NA DRODZE POWIATOWEJ WIOSKA-GNIN-KOBYLNIKI-GRODZISK WIELKOPOLSKI

wersja do druku

W czwartek, 30 lipca 2020r. odbył się odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. – etap II”.

W ramach zadania zrealizowano m.in. jezdnię na długości 987 m, która po jednej stronie została wyposażona w chodnik, a po drugiej – w drogę pieszo – rowerową; wykonano 3 przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa wyposażone w oświetlenie oraz oznakowanie aktywne.

Wykonawcą inwestycji była firma INFRAKOM Kościan. Wartość zadania to 4.174.921,72 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.421.027,00 zł; Gmina Grodzisk Wielkopolski dofinansowała inwestycję dotacją w wysokości 880.292,96 zł, a środki Powiatu Grodziskiego to kwota 880.292,96 zł.

w górę