WYPUSZCZENIE BAŻANTÓW DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO

wersja do druku

W czwartek, 10 października 2019 roku, w ramach współpracy Powiatu Grodziskiego, Nadleśnictwa Grodzisk oraz Kół Łowieckich w zakresie rozwoju populacji zwierzyny drobnej, nastąpiło wypuszczenie bażantów do środowiska naturalnego.

W tegorocznej akcji udział wzięli: Wicestarosta Grodziski Sławomir Górny, Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodzisk Dariusz Szulc, przedstawiciele Kół Łowieckich – Romuald Dziechciarek, Henryk Kaczmarek i Mariusz Zieliński oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Pan Artur Ratajczak.

Celem akcji jest odtworzenie populacji gatunków dziko żyjących.

w górę