WIZYTA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO W POWIECIE GRODZISKIM

wersja do druku

W środę, 5 lutego 2020 roku, na terenie Powiatu Grodziskiego przebywał Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.
W czasie spotkania ze Starostą Grodziskim Mariuszem Zgaińskim oraz Wicestarostą Grodziskim Sławomirem Górnym, Wojewoda zapoznał się ze stanem spraw realizowanych przez grodziski samorząd powiatowy oraz najważniejszymi problemami społecznymi, które rozwiązuje Powiat Grodziski. Omówiono sprawy szkolnictwa ponadpodstawowego, służby zdrowia, dróg oraz komunikacji publicznej.
Wojewoda Wielkopolski spotkał się także z burmistrzami, wójtami, przewodniczącymi rad miejskich i gminnych oraz przedstawicielami Zarządu i Rady Powiatu Grodziskiego. Wojewoda przedstawił priorytetowe zadania realizowane przez administrację rządową, omówił sprawy związane z chorobą ASF i ptasią grypą oraz zachęcał samorządowców do współpracy z administracją rządową i korzystania z rządowych programów pomocowych. W dyskusji, samorządowcy gminni i powiatowi zadali Wojewodzie wiele pytań dotyczących bieżących spraw realizowanych przez powiatowe i gminne jednostki samorządu terytorialnego.

Wojewoda Wielkopolski zapowiedział także, że tego rodzaju wizyty konsultacyjne, wejdą do jego kalendarza zadań, realizowanych cyklicznie na obszarze całego Województwa Wielkopolskiego.

w górę