WIZYTA UCZNIÓW Z DANII

wersja do druku

W środę, 20 listopada 2019 roku, Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński gościł 30-osobową grupę młodzieży z Dani, która odwiedziła Grodzisk Wielkopolski w ramach wymiany polsko-duńskiej pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim a szkołą Zealand Business College w Ringsted. Wymiany z duńską szkołą odbywają się w „Słowaku” już od 15 lat. W ramach tegorocznej wymiany realizowany był anglojęzyczny projekt edukacyjny „Cultural Perspectives”. Podczas projektowej działalności uczniowie poznawali się nawzajem, spędzali razem wolny czas,  posługując się językiem angielskim. Uwieńczeniem prac projektowych były krótkie filmy, które przedstawiały różnice i podobieństwa kulturowe pomiędzy Polską a Danią.

Podczas wizyty w Starostwie Powiatowym, uczniowie z Danii pytali głównie o realia życia w Polsce, o funkcjonowanie sytemu edukacji oraz zmiany jakie zaszły po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Projekt  będzie kontynuowany w marcu 2020 roku, kiedy polscy uczniowie pojadą do duńskiej szkoły Zealand Business College w Ringsted.

 

w górę