Grodziska Hala Sportowa
drukuj

2 lipca 2014

GRODZISKA HALA SPORTOWA

Ul. Żwirki i Wigury 2a
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: 61/44 40 112
www.ghs.pgw.pl
strona GHS na facebook

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE HALI

    pow. płyty boiska – 1063 m2
    293 miejsca siedzące i 200 miejsc stojących
    2 salki pomocnicze o powierzchni 91 m2 każda

OFERTA

SALA GLÓWNA:
    halowa piłka nożna,
    piłka ręczna,
    piłka siatkowa,
    piłka koszykowa,
    uni hokej

PONADTO:
    tenis stołowy,
    zajęcia aerobiku,
    siłownia wyposażona w Atlas 12 – stanowiskowy,
    zajęcia zumby,
    zajęcia karate kyokushin kanku.

CENNIK

Cennik najmu pomieszczeń Grodziskiej Hali Sportowej

Regulamin najmu pomieszczeń Grodziskiej Hali Sportowej

Regulamin korzystania z Grodziskiej Hali Sportowej

KALENDARZE IMPREZ

Kalendarz
imprez sportowych
organizowanych
przez powiat grodziski w roku 2016
pobierz

KALENDARZ ZAWODÓW
SZKOŁY PODSTAWOWE 2015/2016
pobierz

KALENDARZ ZAWODÓW
GIMNAZJADA 2015/2016
pobierz

KALENDARZ ZAWODÓW
LICEALIADA 2015/2016
pobierz

Kalendarz
Szkolnego Zwiąku Sportowego
organizowanych
przez powiat grodziski w roku 2016
pobierz

 

PROTOKOŁY Z ZAWODÓW Z ROKU 2016

***********************

XIX TURNIEJ AMATORÓW W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
O PUCHAR STAROSTY GRODZISKIEGO
– Grodziska Hala Sportowa – 17 stycznia 2016

***********************

PROTOKOŁY Z ZAWODÓW Z ROKU 2015

 

***********************
XVIII Turniej Amatorów w Piłce Siatkowej o puchar Starosty Grodziskiego
z okazji Święta Niepodległości
– Grodziska Hala Sportowa – 15 listopada 2015

***********************

Mistrzostwa Powiatu Grodziskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych
szkół podstawowych i gimnazjalnych
– Wielichowo – 10 października 2015

********************

Mistrzostwa Powiatu Grodziskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych szkół ponadgimnazjalnych
– Grodzisk Wielkopolski – 5 października 2015

********************

Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Grodziskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce
– Grodzisk Wielkopolski – 24 września 2015

********************

Półfinał Mistrzostw Rejonu Poznań Teren Zachód w Piłce Koszykowej Chłopców Szkół Podstawowych –
Wielichowo – 26 marca 2015

********************

Mistrzostwa Powiatu Grodziskiego w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych –
SP nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim – 21 marca 2015

********************

Mistrzostwa Powiatu Grodziskiego w Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych –
GHS – 18 marca 2015

********************

Mistrzostwa Powiatu Grodziskiego w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych –
GHS – 11 marca 2015

********************

Mistrzostwa Powiatu Grodziskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych –
GHS – 11 marca 2015

********************
Mistrzostwa Powiatu Grodziskiego w Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców Szkół Gimnazjalnych –
GHS – 11 marca 2015

*******************

Mistrzostwa Powiatu Grodziskiego Szkół Podstawowych w warcabach klasycznych –
GHS – 7 luty 2015

******************

Półfinał Mistrzostw Rejonu Poznań Teren Zachód w Piłce Koszykowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych –
GHS – 4 marca 2015

*****************

Mistrzostwa Powiatu Grodziskiego w piłce ręcznej dziewcząt szkół gimnazjalnych –
Konojad – 24 stycznia 2015

****************

XVIII Turniej Halowej Piłce Nożnej o Puchar Starosty Grodziskiego –
Grodzisk Wielkopolski – 18 stycznia 2015

****************

V Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Grodziskiego –
Grodzisk Wielkopolski – 12 grudnia 2014

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grodziski z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; tel.: 61 44 52 500

2. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pgw.pl

3. Do zakresu działania samorządu powiatowego należy wykonywanie określonych ustawami:

– zadań własnych o charakterze ponadgminnym;

– zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z przepisów prawa krajowego i unijnego.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane
z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Grodziski;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Starostwo Powiatowe przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.