Zasłużony dla powiatu
drukuj

31 stycznia 2014

UCHWAŁA NR XVII/88/2004
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Antoniemu Spieczyńskiemu

UCHWAŁA NR XVII/89/2004
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Stanisławowi Stecowi

UCHWAŁA NR XVII/90/2004
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Zbigniewowi Drzymale

UCHWAŁA NR XVII/91/2004
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Andrzejowi Nowakowskiemu

UCHWAŁA NR XVII/92/2004
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Stefanowi Mikołajczakowi

UCHWAŁA NR XVII/93/2004
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Stanisławowi Słowińskiemu

UCHWAŁA NR XXXIII/165/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 11 lipca 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
Koło Gminne Granowo

UCHWAŁA NR XXXIII/166/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 11 lipca 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności
Koło w Grodzisku Wielkopolskim

UCHWAŁA NR XXXIII/167/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 11 lipca 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
Koło Gminne Kamieniec

UCHWAŁA NR XXXIII/168/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 11 lipca 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
Koło Rakoniewice

UCHWAŁA NR XXXIII/169/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 11 lipca 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
Koło Miejsko – Gminne Wielichowo

UCHWAŁA NR XXXIV/174/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Zdzisławowi Kazimierzowi Sawali

UCHWAŁA NR XXXIV/175/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Zdzisławowi Połącarzowi

UCHWAŁA NR XXXV/186/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25 października 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Janowi Gnusowi

Uchwała Nr XXXVII/200/2005
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Henrykowi Basińskiemu

UCHWAŁA NR XXXVII/201/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Pani Leonardzie Karczmarczyk

UCHWAŁA NR XXXVII/202/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Edwardowi Laskowskiemu

UCHWAŁA NR XXXVII/203/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Romanowi Marachowi

UCHWAŁA NR XXXVII/204/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Tadeuszowi Neumannowi

UCHWAŁA NR VII/58/2007
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie:  nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Pani Annie Hercog

UCHWAŁA NR VIII/63/2007
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Zdzisławowi Jankowskiemu

UCHWAŁA NR VIII/64/2007
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Stanisławowi Lenartowi

UCHWAŁA NR IX/80/2007
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Liceum Ogólnokształcącemu im Juliusza Słowackiego
w Grodzisku Wielkopolskim

Uchwała Nr XXI/143/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 czerwca 2008 r.
w sprawie:  nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu  Wojciechowi  Szmiglowi

Uchwała Nr XXIV/157/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 września 2008 r.
w sprawie:  nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Pani  Genowefie Feldgebel

Uchwała Nr  XXIV/158/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 września 2008 r.
w sprawie:  nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu  Adamowi Maćkowiakowi

Uchwała Nr XXIV/159/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 września 2008 r.
w sprawie:  nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu  Zdzisławowi Gulikowi

Uchwała Nr XXVIII/178/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie:  nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Ryszardowi Górnemu

Uchwała Nr XXVIII/179/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie:  nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Władysławowi Chwaliszowi

Uchwała Nr XXX/190/2009
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 lutego 2009 r.
w sprawie:  nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Waldemarowi Kandulskiemu

Uchwała Nr XXX/191/2009
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 lutego2009 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Pani Mirosławie Sworowskiej

Uchwała Nr XXX/192/2009
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 lutego 2009 r.
w sprawie:  nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Pani Marii Piechockiej

Uchwała Nr XLIX/273/2010
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Henrykowi Szymańskiemu

Uchwała Nr XLIX/274/2010
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Józefowi Jerzemu Sieradzanowi

Uchwała Nr XLIX/275/2010
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Adamowi Łanieckiemu

Uchwała Nr XLIX/276/2010
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Zbigniewowi Kaczmarkowi

Uchwała Nr XLIX/277/2010
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Piotrowi Halaszowi

UCHWAŁA NR XLIV/286/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Janowi Mirosławowi Klimasowi

UCHWAŁA NR XLIV/287/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”.

Grodziskiej Orkiestrze Dętej

UCHWAŁA NR XLIV/288/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu ppłk Czesławowi Boguckiemu

UCHWAŁA NR XLIV/289/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”.

Powiatowemu Cechowi Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Grodzisku Wielkopolskim

UCHWAŁA NR XLIV/290/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”.

Powiatowemu Zrzeszeniu Handlu i Usług w Grodzisku Wielkopolskim

UCHWAŁA NR XLIV/291/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim

UCHWAŁA NR XLIV/292/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Lechowi Sosnowskiemu

UCHWAŁA NR XLIV/293/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Romanowi Binkowi

UCHWAŁA NR XLIV/294/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Wojciechowi Blimelowi

UCHWAŁA NR XLIV/295/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Pani Elżbiecie Fórmanowicz

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Towarzystwu Miłośników Ziemi Rakoniewickiej im. Michała Drzymały

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grodziski z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; tel.: 61 44 52 500

2. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pgw.pl

3. Do zakresu działania samorządu powiatowego należy wykonywanie określonych ustawami:

– zadań własnych o charakterze ponadgminnym;

– zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z przepisów prawa krajowego i unijnego.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane
z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Grodziski;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Starostwo Powiatowe przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.