UCZCZONO ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

wersja do druku

Z okazji 96 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w poniedziałek 29 grudnia odbyły się tradycyjne uroczystości pod pomnikiem Franciszka Ratajczaka w Śniatach. Pierwszemu poległemu powstańcowi i wszystkim, walczącym o niepodległość, hołd oddały licznie zgromadzone delegacje, w tym także przedstawiciele władz powiatu grodziskiego – Dorota Jaśkowiak i Mariusz Zgaiński. Otwarcia uroczystości dokonał sołtys Śniat Wacław Nowak. Następnie druh Paweł Michalski odczytał rys historyczny i poprowadził Apel Pamięci. Po apelu zaproszeni goście oraz delegacje złożyły przy Pomniku Franciszka Ratajczaka kwiaty i znicze, a następnie udały się do Wielichowa, gdzie złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą Kompanię Wielichowską.
Po uroczystościach w Śniatach, przewodnicząca Rady Powiatu Grodziskiego Dorota Jaśkowiak, starosta grodziski Mariusz Zgaiński i członek Zarządu Powiatu grodziskiego Sławomir Górny udali się pod kapliczkę w Ujeździe, gdzie w towarzystwie wójta gminy Kamieniec Piotra Halasza, Ryszarda Wosińskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Grodzisk Andrzeja Ratajczaka, drużynowego drużyny harcerskiej „Nowa 1” Tomasza Kałka i członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej, złożyli wiązanki kwiatów.
Kapliczka, pierwotnie poświęcona powstańcowi styczniowemu, w 2013 roku została poddana renowacji i zyskała także pamiątkowe tablice ku czci walczących w innych zrywach, w tym także powstańców wielkopolskich.

w górę