UCHWALONO PRZYSZŁOROCZNY BUDŻET POWIATU

wersja do druku
Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu Grodziskiego, która odbyła się 17 grudnia, Rada przyjęła budżet na 2014 rok. Wcześniej jego projekt zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisje Rady. Rada Powiatu w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLII/269/2013 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok.
Dochody budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2014 zaplanowano w kwocie 32 819 041 zł, natomiast wydatki na rok 2014 zaplanowano w wysokości 40 378 474 zł. Szczegółowe dane na temat przyszłorocznego budżetu znajdują się w treści uchwały oraz uzasadnieniu.
  • UCHWALONO PRZYSZŁOROCZNY BUDŻET POWIATU
  • UCHWALONO PRZYSZŁOROCZNY BUDŻET POWIATU
  • UCHWALONO PRZYSZŁOROCZNY BUDŻET POWIATU
  • UCHWALONO PRZYSZŁOROCZNY BUDŻET POWIATU
w górę