TRWA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA AZBESTU

wersja do druku
Azbest, niegdyś popularny materiał używany m.in. w budownictwie, został uznany za wysoce szkodliwy dla zdrowia człowieka. Minerał ten, choć trwały i dobrze izolujący, poddany korozji i uszkodzeniu zmienia się w mikroskopijne włókna, które mogą powodować ciężkie choroby, z rakiem płuc włącznie. Stąd też w Polsce ruszył program, który zakłada usunięcie wyrobów azbestowych do 2032 roku. Przypominamy, że powiat grodziski realizuje przyjęty przez Radę Powiatu „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gmin powiatu grodziskiego” w 2008 roku. Obecnie usuwający azbest mogą starać się o dofinansowanie w wysokości do 63.04% kosztów usunięcia wyrobów azbestowych. Szczegóły dotyczące otrzymania pomocy finansowej zawarto w stosownym regulaminie. Więcej informacji można uzyskać w urzędach gmin powiatu grodziskiego oraz Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim (tel. 0 61 44 52 533). Wnioski o dofinansowanie należy składać we właściwych urzędach gmin.

w górę