SZKOŁA POD CHMURKĄ OFICJALNIE OTWARTA

wersja do druku

Projekt „Szkoła pod chmurką” to inicjatywa nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim – Karoliny Czarnieckiej – Wilczak i Agaty Czetowicz, przy współpracy Jakuba Tasiemskiego. To koncepcja stworzenia klasy na świeżym powietrzu, gdzie w kontakcie z naturą, będzie można nauczać zagadnień związanych z otaczającym ekosystemem.
2 października, przy pięknej pogodzie uroczyście otwarto kompleks, który mieści się przy Centrum Ekologiczno – Edukacyjnym obok Parku Miejskiego. W wydarzeniu udział wzięli goście, wśród których nie zabrakło starosty grodziskiego Mariusza Zgaińskiego, burmistrza i wiceburmistrza Grodziska Wielkopolskiego Henryka Szymańskiego i Piotra Hojana, przewodniczącego Rady Marka Kineckiego, dyrektor ZSP Anny Matysiak, nauczycieli i uczniów tej szkoły, grupy pracowników grodziskiego Urzędu Miejskiego.
Burmistrz wręczył specjalne podziękowania dyrektor szkoły, nauczycielkom – pomysłodawczyniom „Szkoły pod Chmurką” oraz grupie uczniów zaangażowanych w prace nad realizacją projektu. Za pomysł i jego realizację podziękował również starosta grodziski podkreślając, jak istotna jest w tym przedsięwzięciu aktywność młodzieży.
Dla gości i młodzieży wystąpiły uczennice ZSP w pokazie zumby oraz zespół wokalno – muzyczny.
Poza wiatą z ławkami, zielenią, atrakcją jest ogród sensualny, który działa na zmysły kompozycją roślinności oraz „ścieżka zmysłów”, czyli trasa o długości 60 m i szerokości 1 m, wyłożona zróżnicowanym materiałem pochodzenia naturalnego, takim jak szyszki, kamienie,  kora. Tunel  jest podzielony na  odcinki, których przejście  będzie wymagało ściągnięcia obuwia, by bosymi stopami móc odczuwać charakterystykę podłoża. Ścieżkę wykonała młodzież  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim z Technikum Budownictwa, a czuwali nad ich bezpieczeństwem nauczyciele przedmiotów zawodowych – Michał Piotrowski i Łukasz Szymkowiak.
Te i wiele innych atrakcji na terenie „Szkoły pod chmurką” to świetny sposób na uatrakcyjnienie edukacji dla dzieci w każdym wieku, bowiem obiekt został pomyślany tak, aby był bezpieczny dla uczniów w różnym wieku.
Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok, który przygotowała Gmina Grodzisk Wielkopolski.
Pomysłodawczynie projektu serdecznie podziękowały za wsparcie władzom Gminy i grupie pracowników Urzędu za pomoc w realizacji projektu, Waldemarowi Ślebiodzie (firma Emabo, Klubu Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego) za okazaną życzliwość oraz materialne wsparcie „Szkoły”; uczniom, którzy zaangażowali się w prace nad projektem oraz firmom: Rzeźnia U. Heinrich, Waldi Sp. J. i  Reza – Pol Piekarnie za możliwość przygotowania poczęstunku podczas imprezy.

w górę