STYPENDIA RADY DLA NAJLEPSZYCH

wersja do druku

Październikowa sesja Rady Powiatu Grodziskiego, tradycyjnie poświęcona jest tematyce oświatowej. Poza podsumowaniami, podczas sesji wręczane są stypendia Rady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013, którzy uzyskali średnią ocen minimum 4,75 oraz osiągnęli wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.
W tym roku aż 62 uczniów będzie otrzymywać stypendia, w tym trzynastu uczniów o średniej powyżej 5,14 otrzymało stypendia w wysokości 200 złotych miesięcznie, a pozostali po 100 złotych.
Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się podczas sesji 30 października w sali konferencyjnej Centrum Kultury Rondo. Uczniowie odebrali je z rąk przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego Ryszarda Balcerka i starosty Mariusza Zgaińskiego.

W tym roku stypendia otrzymali (kolejność od najwyższej średniej):


Jakub Sammler                ZSP Grodzisk
Witold Bendowski            ZSP Grodzisk
Magdalena Banach            ZSP Grodzisk
Magdalena Hanisch            ZSP Grodzisk
Klaudia Kubaś                ZSP  Grodzisk
Leszek Michalski            ZSP Grodzisk
Radosław Stefański            ZSP Grodzisk
Szymon Kubaś                ZSP Grodzisk
Szymon Michalski            ZSP Grodzisk
Anna Kortus                ZSP Grodzisk
Filip Kandulski                LO Grodzisk
Agnieszka Jędrzejewska            LO Grodzisk
Dawid Nowak                ZSP Kotowo
Joanna Oracz                ZSP Grodzisk
Justyna Szymańska            ZSP Grodzisk
Jakub Kosicki                ZSP Grodzisk
Daria Banach                ZSP Grodzisk
Bartłomiej Dominik Duda            ZSP Grodzisk
Adrian Golczak                ZSP Grodzisk
Agata Jankowska                ZSP Grodzisk
Patrycja Pazgrat            ZSP Grodzisk
Jakub Ratajczak                ZSP Grodzisk
Jowita Beata Tarka            ZSP Grodzisk
Patryk Bartkowiak            ZSP Grodzisk
Jarosław Miś                ZSP Grodzisk
Katarzyna Ryszewska            ZSP Grodzisk
Natalia Szczeszek            ZSP Grodzisk
Maciej Pawliczak            ZSP Grodzisk
Mateusz Kaczmarek            ZSP Grodzisk
Weronika Połka                ZSP Grodzisk
Karina Wojciechowska            ZSP Grodzisk
Maciej Chojnacki            ZSP Grodzisk
Krzysztof Maciołek            ZSP Grodzisk
Anna Mocek                ZSP Grodzisk
Jakub Chojnacki                ZSP Grodzisk
Mariusz Maciej Jagodzik            ZSP Grodzisk
Izabela Antas                ZSP Grodzisk
Sandra Dalaszyńska            ZSP Grodzisk
Beata Flaum                ZSP Grodzisk
Elżbieta Kaczmarek            ZSP Grodzisk
Natalia Szymkowiak            ZSP Grodzisk
Patryk Bartkowiak            ZSP Grodzisk
Anna Wośkowiak                ZSP Grodzisk
Agnieszka Katarzyna Bartkowiak        ZSP Grodzisk
Witold Nowicki                ZSP Grodzisk
Martyna Kostańska            ZSP Grodzisk
Krzysztof Dudek                ZSP Grodzisk
Daria Bernard                ZSP Grodzisk
Agata Bobowska                ZSP Grodzisk
Krystian Kasperski            ZSP Grodzisk
Karolina Kokocińska            ZSP Grodzisk
Artur Gulik                LO Grodzisk
Katarzyna Gruszczyńska            LO Grodzisk
Karolina Fórmaniak            LO Grodzisk
Kinga Kramer                LO Grodzisk
Natalia Górna                LO Grodzisk
Barbara Brzezińska            LO Grodzisk
Katarzyna Matuszewska            LO Grodzisk
Anna Hanisch                LO Grodzisk
Karol Marcin Klimaszyk             LO Grodzisk
Anna Skowron                ZSP Kotowo
Mateusz Kaczmarek            ZSP Kotowo

 • STYPENDIA RADY DLA NAJLEPSZYCH
 • STYPENDIA RADY DLA NAJLEPSZYCH
 • STYPENDIA RADY DLA NAJLEPSZYCH
 • STYPENDIA RADY DLA NAJLEPSZYCH
 • STYPENDIA RADY DLA NAJLEPSZYCH
 • STYPENDIA RADY DLA NAJLEPSZYCH
 • STYPENDIA RADY DLA NAJLEPSZYCH
 • STYPENDIA RADY DLA NAJLEPSZYCH
 • STYPENDIA RADY DLA NAJLEPSZYCH
 • STYPENDIA RADY DLA NAJLEPSZYCH
 • STYPENDIA RADY DLA NAJLEPSZYCH
 • STYPENDIA RADY DLA NAJLEPSZYCH
w górę