SPOTKANIE Z DYREKTORAMI SZKÓŁ

wersja do druku

Dnia 05 października 2015 r. o godz. 9:30 w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim w budynku B (salka konferencyjna), odbyła się konferencja dyrektorów przedszkoli i szkół z terenu powiatu grodziskiego.

Myśl przewodnia, która towarzyszyła wszystkim przez całe spotkanie brzmiała „Współpraca dobrą drogą do skutecznego zaspokajania współczesnych potrzeb edukacyjnych oraz rozwoju osób, instytucji i organizacji w myśl nowych przepisów oświatowych.”

Konferencję otworzyła dyrektor PPP, która powitała przybyłych gości i przedstawiła główne cele tego spotkania. Następnie głos zabrał wicestarosta Sławomir Górny, który omówił priorytety działań Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim na rok 2015/2016.

Po tym wystąpieniu Katarzyna Maciejewska, pedagog PPP omówiła zadania Poradni w myśl nowych przepisów prawa oświatowego. To wystąpienie podsumowała dyrektor PPP, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w roku szkolnym 2014/2015 ukazując w ten sposób, że Poradnia już podjęła działania w myśl nowych przepisów.

Monika Barnaś, psycholog PPP zaznaczyła jak istotne nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i przedszkolach oraz w systemie oceniania. Po tym wystąpieniu dyrektor PPP przedstawiła propozycję form współpracy z jednostkami oświatowymi powiatu grodziskiego na rok szkolny 2015/2016.
Po części głównej nastąpiła dyskusją panelowa mająca na celu wypracowanie wspólnych działań mając na uwadze dobro dziecka.

ZA PODSTAWIE TEKSTU: D. Przybyła – dyrektor PPP, Grodzisk Wielkopolski

w górę