SPOTKANIE W RAMACH POLSKO-ROSYJSKIEJ WYMIANY MŁODZIEŻY

wersja do druku

W czwartek 12 września 2019 r. grupa uczniów z Rosji wraz z opiekunami odwiedziła Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim. Celem wizyty młodzieży jest uczestnictwo w wymianie, która ma się przyczynić do wzmocnienia dialogu międzykulturowego, poznania środowiska, w którym żyją i kontynuację współpracy między Powiatem Grodziskim a Rejonem Szczołkowskim w Obwodzie Moskiewskim w Rosji.

Projekt polsko-rosyjskiej wymiany polega na zorganizowaniu dwóch wizyt: grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce. Tematem wymiany młodzieży jest: „Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?”, a celem projektu – wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń oraz zbudowanie trwałych kontaktów pomiędzy uczestnikami wymiany.

Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim, w ramach wymiany, udadzą się do Rosji w październiku.

Projekt polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży został dofinansowany z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz budżetu Powiatu Grodziskiego.

w górę