SESJA RADY POWIATU NR XXV

wersja do druku

W dniu 28 grudnia 2016 roku odbyła się XXV sesja V kadencji, na której uchwalono m.in. budżet na rok 2017 oraz  Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grodziskiego na lata 2017 – 2020.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie:

 1. określenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Grodziskiego na rok 2017,
 2. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na rok 2016,
 3. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2016,
 4. zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Grodziskiego oraz  ustalenia ich przedmiotu działania  i  składów osobowych,
 5. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego na rok 2017,
 6. zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Grodziskiego na rok 2017,
 7. zatwierdzenia planu pracy Komisji  Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej  i Turystyki Rady Powiatu Grodziskiego na rok 2017,
 8. zatwierdzenia planu pracy Komisji  Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego na rok 2017,
 9. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego na rok 2017,
 10. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Grodziskiego na 2017 rok,
 11. powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Granowo,
 12. powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Grodzisk Wielkopolski,
 13. powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Kamieniec,
 14. powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice,
 15. powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Wielichowo,
 16. powierzenia Gminie Grodzisk Wielkopolski zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
 17. ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu  Grodziskiego na  2017  rok.
w górę