SESJA BUDŻETOWA

wersja do druku

We wtorek, 30 grudnia 2008 roku, po raz ostatni w roku, obradowała Rada Powiatu Grodziskiego.  Była to sesja budżetowa, podczas której przyjęto budżet powiatu na rok 2009.
Dochody budżetu powiatu ustalono na poziomie 28 135 441 zł, a wydatki w wysokości 29 483 110 zł.
Wykaz wydatków majątkowych z budżetu powiatu przedstawia się następująco:
– drogi publiczne powiatowe – przebudowa drogi Łubnica – Grodzisk Wielkopolski – 1 857 116 zł,
– Starostwo Powiatowe – zakup komputerów i oprogramowania – 75 000 zł,
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego –  290 000 zł,
– LO w Grodzisku Wielkopolskim – modernizacja pracowni chemicznej wraz z wyposażeniem – 180 000 zł,
– ZSP w Grodzisku Wielkopolskim – zakup maszyny sprzątającej – 15 000 zł,
– ZSP w Kotowie – budowa boiska w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 397 631 zł,
– szpital – dotacja na zakup sprzętu medycznego – 200 000 zł,
– Powiatowy Urząd Pracy – modernizacja kotłowni /I etap/ – 85 000 zł,
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – zakup kserokopiarki – 5 500 zł.
W pierwszej części obrad gośćmi byli burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Kineckim i sekretarzem Janem Kozą oraz burmistrz Rakoniewic Jerzy Józef Sieradzan. Na ręce radnych powiatowych złożyli życzenia noworoczne oraz podziękowania za kolejny rok dobrej współpracy.
Na zakończenie obrad radni złożyli sobie życzenia świąteczne i przełamali się opłatkiem.

w górę