SESJA BUDŻETOWA RADY POWIATU GRODZISKIEGO

wersja do druku

28 grudnia 2007r. odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu Grodziskiego, podczas której głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu powiatu na 2008 rok.

W obecnym roku dochody budżetu wyniosą 24 334 631 zł (w tym dotacje celowe m.in. 3 354 100 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami). Wydatki przyszłoroczne kształtują się na poziomie 27 305 632 zł – deficyt, który powstanie w wyniku różnicy pomiędzy wydatkami, a dochodami zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu.

Do najważniejszych inwestycji w bieżącym roku należą zadania z zakresu transportu i łączności, tj. kontynuacja przebudowy drogi Łubnica – Grodzisk Wielkopolski oraz modernizacja odcinka Opalenica – Grodzisk Wielkopolski. Inwestycja ta powstanie przy współpracy z samorządem powiatu nowotomyskiego, który także sfinansuje część jej realizacji.

Jak co roku na spore wsparcie finansowe może liczyć szkolnictwo ponadgimnazjalne oraz ochrona zdrowia. W ramach pierwszego z zagadnień, powiat najwięcej funduszy przeznaczy na budowę boiska sportowego przy Grodziskiej Hali Sportowej, na powstanie którego zaplanowano w budżecie 385 000 złotych, przy dofinansowaniu z funduszy pozabudżetowych. W budżecie przewidziano także 200 000 złotych na zakup sprzętu medycznego.

W sumie nakłady na wydatki majątkowe w 2008 roku wyniosą 4 715 000 złotych, z czego 1 115 000 to środki własne, a pozostałe pochodzić będą z zaciągniętego kredytu.

Tegoroczny budżet przyjęto do realizacji stosunkiem głosów 10 do 7.

Podczas sesji, podziękowanie za dotychczasową współpracę między samorządami, na ręce starosty i przewodniczącego Rady Powiatu złożyli burmistrz Henryk Szymański i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kinecki.

Na zakończenie podzielono się tradycyjnym opłatkiem.

  • SESJA BUDŻETOWA RADY POWIATU GRODZISKIEGO
  • SESJA BUDŻETOWA RADY POWIATU GRODZISKIEGO
  • SESJA BUDŻETOWA RADY POWIATU GRODZISKIEGO
  • SESJA BUDŻETOWA RADY POWIATU GRODZISKIEGO
w górę