Wydziały

wersja do druku

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
przyjmuje interesantów
od dnia 3 stycznia 2011 roku w następujących godzinach:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK OD 7.30 DO 15.30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów w godzinach 7:30 – 14:45

Starosta lub osoba przez niego wyznaczona
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00.

W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy,
Starosta lub osoba przez niego wyznaczona
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w następnym dniu roboczym
w godzinach od 14.00 do 16.00.

Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i Naczelnicy wydziałów
przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 15.30.

Pozostali pracownicy Starostwa
przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków
codziennie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

*W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.

Starosta – Mariusz Zgaiński
(Sekretariat)

ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
parter, pokój nr 3
tel.: 61 44 52 501
e-mail:
starostwo(a*)pgw.pl

Wicestarosta – Sławomir Górny
(Sekretariat)

ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
parter, pokój nr 3
tel.: 61 44 52 501
e-mail:
starostwo(a)pgw.pl

Sekretarz Powiatu – Tomasz Dolata
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 16
tel.: 61 44 52 505
e-mail:
sekretarz(a)pgw.pl

Skarbnik Powiatu – Ewa Smoczyńska
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 14
tel.: 61 44 52 504
e-mail:
skarbnik(a)pgw.pl

Wydział Organizacyjny
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
parter, pokój nr 2
tel.: 61 44 52 506, 507
e-mail:
br(a)pgw.pl

Wydział Finansów
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 15
tel.: 61 44 52 520, 521
e-mail: finanse(a)pgw.pl

Zespół Radców Prawnych
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 18
tel.: 61 44 52 527
e-mail:
radca(a)pgw.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 21
tel.: 61 44 52 532
e-mail:
rzecznik(a)pgw.pl

OD DNIA 1 stycznia 2015 ROKU
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
PRZYJMUJE INTERESANTÓW

W ŚRODY OD 11.30 DO 15.30

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 22
tel.: 61 44 52 533, 534
e-mail:
os(a)pgw.pl

Wydział Informatyczny
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 24
tel.: 61 44 52 536
e-mail:
informatyk(a)pgw.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 20
tel.: 61 44 52 530, 531
e-mail:
gn(a)pgw.pl

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Żwirki i Wigury 1A
62-065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 19
tel.: 61 44 52 528
e-mail:
ab(a)pgw.pl

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości

Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 13
tel.: 61 44 52 518, kom. 500 197 812

e-mail: podgik(a)pgw.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Żwirki i Wigury 1A

62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
na czas remontu I piętro, pokój nr 11 (salka A)
tel.: 61 44 52 567, 511
e-mail: podgik(a*)pgw.pl

 

Ewidencja Gruntów i Budynków
ul. Żwirki i Wigury 1A

62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
na czas remontu I piętro, pokój nr 18
tel.: 61 44 52 538, 525
e-mail: podgik(a*)pgw.pl

 

Udostępnianie map i wyrysów z Egib
ul. Żwirki i Wigury 1A

62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
na czas remontu parter, pokój nr 4
tel.: 61 44 52 539
e-mail: podgik(a*)pgw.pl

 

Narada koordynacyjna
ul. Żwirki i Wigury 1A

62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 18
tel.: 61 44 52 525
e-mail: zud(a*)pgw.pl

 

Wydział Komunikacji
ul. Żwirki i Wigury 1B
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
parter, pokój 1-3
Prawa Jazdy – tel.: 61 44 52 542
Rejestracja Pojazdów – tel.: 61 44 52 544, 546, 547, 548, 549
e-mail:
komunikacja(a)pgw.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Żwirki i Wigury 1B
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 10
tel.: 61 44 52 551

Wydział Inwestycyjno-Gospodarczy i Dróg
ul. Żwirki i Wigury 1B
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 10 – 13
tel.: 61 44 52 565

Referat I – Referat Kadr, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
ul. Żwirki i Wigury 1B
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 10 – 13
tel.: 61 44 52 550, 551, 553, 566

e-mail: kadry(a)pgw.pl
e-mail: czk(a)pgw.pl

Referat II – Referat Inwestycji i Dróg Powiatowych
ul. Żwirki i Wigury 1B
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 10 – 13
tel.: 61 44 52 552
e-mail: zp@pgw.pl

ul.  Rakoniewicka 40
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: 61 44 46 385
fax:  61 44 48 696
e-mail: dp@pgw.pl

Wydział Oświaty, Kultury i Promocji
ul. Żwirki i Wigury 1B
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
II piętro, pokój nr 20, 21
tel.: 61 44 52 560, 562
e-mail:
oswiata(a)pgw.pl
e-mail: promocja(a)pgw.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekana o Niepełnosprawności
ul. Mossego 14
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: 61 44 46 766
e-mail:
pzoon(a)pgw.pl

*****************************************************************

W sprawach związanych z ochroną zabytków prosimy
kontaktować się bezpośrednio z
Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu
ul Gołębia 2
61 – 834 Poznań
tel. 61 852 80 03, 61 852 80 04
fax. 61 852 80 02

pon. – 8.00 – 18.00
wt. – pt. 8.00 – 16.00

 *W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.

w górę