Skład osobowy

wersja do druku

SKŁAD OSOBOWY RADY POWIATU GRODZISKIEGO VI KADENCJI

 

Sebastian Skrzypczak- Przewodniczący Rady

Adam Minkowski-  Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Stasiłowicz- Wiceprzewodniczący Rady

Balcerek Ryszard

Breś Kazimierz

Górny Sławomir

Grochowy Jan

Jaśkowiak Dorota

Kalemba- Borowczak Magdalena

Kandulski Piotr

Kłak Katarzyna

Kowalonek Józef

Lenart Stanisław

Mądry Mirosław

Nijaka Danuta

Marciniak Stanisław

Zgaiński Mariusz

w górę